Ως προμηθευτής βιώσιμων λύσεων συσκευασίας για την κυκλική οικονομία, η Α. Χατζόπουλος Α.Ε. υιοθετεί συνεχώς νέες πρακτικές, που συμβάλλουν στη μείωση των απορριμμάτων και στην ακόμη πιο αποτελεσματική χρήση πόρων. Σε αυτά τα πλαίσια, ανακοινώνουμε υπερήφανα την πιστοποίηση και των δύο εργοστασίων παραγωγής μας με το πρότυπο ISCC PLUS, “International Sustainability & Carbon Certification”.

Η πιστοποίηση με το διεθνές, ανεξάρτητο πρότυπο ISCC PLUS μας δίνει τη δυνατότητα να παράγουμε συσκευασίες από πιστοποιημένα ανακυκλωμένα υλικά, παρέχοντας πλήρη ιχνηλασιμότητα. Με τη μέθοδο υπολογισμού του ισοζυγίου μάζας, η αναλογία των ανακυκλωμένων υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία παραγωγής των προϊόντων μας μπορεί να ποσοτικοποιηθεί επακριβώς και ακόμη και να εμφανίζεται στο τελικό συσκευασμένο προϊόν.

Τα υλικά συσκευασίας από ανακυκλωμένες πρώτες ύλες παρέχουν τα ίδια επίπεδα απόδοσης και λειτουργικότητας και είναι ήδη διαθέσιμα για παραγγελίες δειγμάτων των πελατών μας. Ανάλογα με τον τύπο του υλικού, ωστόσο, η διαθεσιμότητά τους μπορεί να είναι περιορισμένη:

>>> Υλικά με ανακυκλωμένο PET είναι ευρέως διαθέσιμα.
>>> Οι ποσότητες των ανακυκλωμένων φιλμ ΡΡ και ΡΕ, ωστόσο, είναι περιορισμένες. Η κράτηση τους γίνεται με σειρά προτεραιότητας, κατόπιν επίσημης συμφωνίας και πρόβλεψης και μπορούν να παραγγελθούν τώρα και μέχρι τις 15/11 για παράδοση τον επόμενο χρόνο.

Η Α. Χατζόπουλος Α.Ε. εφαρμόζει καινοτόμα συστήματα που ευνοούν ένα κυκλικό μοντέλο χρήσης υλικών. Με το πιστοποιητικό ISCC PLUS, είμαστε σε θέση να παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις βιώσιμης συσκευασίας, που βοηθούν τους πελάτες μας να αντιμετωπίσουν τις τρέχουσες περιβαλλοντικές προκλήσεις τους στην αλυσίδα αξίας.

Κατεβάστε εδώ τα Πιστοποιητικά

_ _ _ _ _

Για ζητήσεις δειγμάτων ή για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας:

Λευκή Προύντζου
Marketing & Communications Manager

T. +30 2310 551 801
email: prountzou@hatzopoulos.gr