ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΛΛΟΝ

Η δέσμευση της Χατζόπουλος Α.Ε. για κοινωνική, περιβαλλοντική, ανθρώπινη ευθύνη ξεκινά με την ίδρυση της ίδιας της εταιρείας. Αυτή η δέσμευση αντικατοπτρίζεται στο σύστημα αξιών μας, στις πολιτικές μας και στις καθημερινές μας λειτουργίες και σταθερά τα τελευταία χρόνια επικοινωνείται προς κάθε ενδιαφερόμενο μέρος μέσω της ετήσιας Έκθεσης Εταιρικής Υπευθυνότητας που δημοσιεύουμε..

Βιώσιμη Ανάπτυξη

Η προσέγγιση της εταιρείας μας ως προς την Βιώσιμη Ανάπτυξη παρουσιάζεται διεξοδικά στην Πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Η Πολιτική αυτή καλύπτει τους τρεις βασικούς πυλώνες Επιχειρηματικής, Κοινωνικής και Περιβαλλοντικής Ευθύνης που αναλαμβάνουμε στα πλαίσια της επιχειρηματικής μας λειτουργίας.

Ως μέλος διεθνών οργανισμών και πρωτοβουλιών εταιρικής υπευθυνότητας, η Α. Χατζόπουλος Α.Ε. εργάζεται συστηματικά για να ενδυναμώνει τους εργαζομένους της, να στηρίζει την τοπική κοινωνία, να συμμετέχει στον αγώνα καταπολέμησης της διαφθοράς, να μειώνει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα και να καινοτομεί για την ανάπτυξη της επόμενης γενιάς συσκευασιών για μια πραγματικά κυκλική οικονομία.

ECOVADIS

Η EcoVadis αξιολογεί την απόδοση των εταιρειών ως προς 21 κριτήρια σε τέσσερις ενότητες: Περιβάλλον, Εργασία & Ανθρώπινα Δικαιώματα, Ηθική και Βιώσιμη Αλυσίδα Αξίας. Η μεθοδολογία αξιολόγησης βασίζεται σε διεθνή πρότυπα ΕΚΕ, συμπεριλαμβανομένων του GRI, του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών και του ISO:26000. Η βαθμολογία που επιτεύχθηκε το έτος 2021 είναι 62%. μια πολύτιμη αναγνώριση και επιβράβευση της δέσμευσης της εταιρείας μας για υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές και βιώσιμη ανάπτυξη.

Υπευθυνότητα στην Εφοδιαστική Αλυσίδα

Η εταιρία μας είναι μέλος του SEDEX εδώ και πολλά χρόνια. Το Sedex είναι μια διεθνής πλατφόρμα για επιχειρήσεις που στοχεύει στη διαφάνεια στην εφοδιαστική αλυσίδα και καλύπτει τέσσερις άξονες: εργασία, υγεία και ασφάλεια, επιχειρηματική ηθική και περιβάλλον. Ως μέρος αυτής της δέσμευσης, συμμετέχουμε σε τακτικούς ανεξάρτητους ελέγχους SMETA, μοιραζόμαστε τα αποτελέσματα με τους συνεργάτες μας και εργαζόμαστε συστηματικά για την εφαρμογή οποιοδήποτε νέων απαιτήσεων.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΕΘΥΝΟΤΗΤΑ

Υπεύθυνα για την Κοινωνία
Η Ανθρωπιά και το Ήθος αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των αξιών της εταιρείας και εφαρμόζονται πιστά από το ξεκίνημά της έως και σήμερα. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η εταιρική ανάπτυξη πρέπει να μεταφράζεται σε κοινωνικό έργο και συνεισφορά εκεί όπου υπάρχει ανάγκη, με αποτέλεσμα το όφελος της Κοινωνίας ως σύνολο. Η αίσθηση ευθύνης της Χατζόπουλος Α.Ε. απέναντι στον άνθρωπο και ιδιαίτερα σε ευάλωτες ομάδες της τοπικής κοινωνίας γίνεται πράξη με την ενεργή υποστήριξη σε οργανισμούς αφοσιωμένους στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στη στήριξη των οικονομικά και κοινωνικά ασθενέστερων και στην παροχή κοινωνικού και πολιτιστικού έργου.

Στις δράσεις της εταιρείας συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων η στήριξη στην ελληνική «Τράπεζα Τροφίμων – Ίδρυμα για την καταπολέμηση της πείνας», το «Χαμόγελο του Παιδιού», το φιλανθρωπικό σύλλογο «Αχτίδα» και το «Φάρο του Κόσμου». Η εταιρία υποστηρίζει επίσης σταθερά το «Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα» (imma.edu.gr) στη Θεσσαλονίκη, τον Πολιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο Καλοχωρίου και το ΚΘΒΕ Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.

Οι Άνθρωποί μας

Η Α. Χατζόπουλος Α.Ε. απασχολεί 430 άτομα που αποτελούν την κινητήριο δύναμη για την επιτυχία της εταιρείας. Με γνώμονα τις αρχές της αξιοκρατίας και της αναγνώρισης, στοχεύουμε στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος, στο οποίο όλοι οι εργαζόμενοι θα νιώθουν περήφανοι που συμμετέχουν. Η Χατζόπουλος Α.Ε. ως εργοδότης καλλιεργεί μια κουλτούρα υγείας και ασφάλειας για όλους, σέβεται την ατομικότητα, αντιμετωπίζει ισότιμα όλους τους εργαζόμενους, αναγνωρίζει τη συνεισφορά και στηρίζει τη συνεχή ανάπτυξη κάθε εργαζόμενου. Πιστεύουμε στην ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων μας σε όλες τις εταιρικές δραστηριότητες και στην ανάπτυξη πνεύματος ομαδικότητας και συνεργασίας.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΕΘΥΝΟΤΗΤΑ

Οικολογική Συνείδηση
Ο σεβασμός στο περιβάλλον αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της εταιρικής κουλτούρας της Α. Χατζόπουλος Α.Ε. Παράλληλα με την εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει μεγάλες επενδύσεις στις εγκαταστάσεις μας σε συστήματα ανάκτησης διαλυτών, με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος. Ακολουθώντας υψηλά πρότυπα, μετράμε τακτικά τις επιδόσεις μας ως προς την περιβαλλοντική διαχείριση, θέτοντας υψηλότερους στόχους για τη μείωση επιπτώσεων που έχουν οι καθημερινές μας δραστηριότητες. Εστιάζοντας στη βέλτιστη διαχείριση απορριμμάτων, την ελεγχόμενη κατανάλωση ενέργειας και φυσικών πόρων και την εφαρμογή κουλτούρας κυκλικής οικονομίας στις δραστηριότητές μας, χρησιμοποιούμε συγκεκριμένους δείκτες και κοινοποιούμε την πρόοδό μας σε ετήσια βάση. Παράλληλα, οι εργαζόμενοί μας συμμετέχουν εθελοντικά σε περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες που διοργανώνει η εταιρεία, σε συνεργασία με την τοπική κοινότητα.
Βιώσιμη Συσκευασία

Στην Α. Χατζόπουλος Α.Ε., είμαστε αφοσιωμένοι στην επίτευξη των στόχων που έχει θέσει τόσο η εταιρεία μας, καθώς και οι συνεργάτες μας για βιώσιμη ανάπτυξη. Με το όραμα για ένα καλύτερο μέλλον για τον πλανήτη, σχεδιάζουμε καινοτόμες, πράσινες λύσεις συσκευασίας. Οι δομές που αναπτύσσουμε στοχεύουν τόσο στη βελτιστοποίηση της συσκευασίας (με μείωση χρήσης υλικών και φυσικών πόρων) όσο και στη μέγιστη λειτουργικότητα της συσκευασίας. Επιπλέον, στοχεύουμε πάντα στη βελτίωση της συσκευασίας για να κάνουμε τα προϊόντα μας πιο φιλικά προς το περιβάλλον και ευκολότερα προς ανακύκλωση. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις που θέτει η ΕΕ, καθώς και οι πελάτες μας παγκοσμίως, αναπτύξαμε πρόσφατα μια νέα σειρά υλικών που είναι κατάλληλα για ανακύκλωση με την επωνυμία «X-CYCLE».

Η εύκαμπτη συσκευασία αποδεδειγμένα αποτελεί την καλύτερη επιλογή συσκευασίας όσον αφορά την προστασία του προϊόντος, τη μείωση των απορριμμάτων τροφίμων, τη διευκόλυνση των καταναλωτών και την αποδοτικότητα στη χρήση πόρων. Ωστόσο, σήμερα, οι περισσότερες δομές πολυστρωματικών υλικών που παρέχουν ένα ευρύ φάσμα ιδιοτήτων δεν είναι ανακυκλώσιμες μέσω των διαθέσιμων υποδομών ανακύκλωσης. Υλικά που απαιτούν ιδιότητες υψηλής σταθερότητας και φραγμού (όπως φύλλο αλουμινίου ή PET) όταν συνδυάζονται με πολυολεφίνες δεν μπορούν να ανακυκλωθούν σε ένα κανάλι ανακύκλωσης. Οι λύσεις X-CYCLE που σχεδιάζουμε είναι οι ανακυκλώσιμες εναλλακτικές λύσεις που ανέπτυξε η ομάδα R&D της εταιρίας για να καλύψουν αυτό ακριβώς το κενό.

Συνεργασία για μια Κυκλική Οικονομία

Από το 2019 είμαστε μέλη του CEFLEX, μιας ευρωπαϊκής κοινοπραξίας εταιρειών και οργανισμών που στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου της εύκαμπτης συσκευασίας στην κυκλική οικονομία. Σε αυτά τα πλαίσια υποστηρίζουμε ενεργά το στόχο του CEFLEX ώστε να «δημιουργηθεί μέχρι το 2025 μια κοινή υποδομή συλλογής, διαλογής και επεξεργασίας για την ανακύκλωση εύκαμπτης συσκευασίας σε όλη την Ευρώπη, με χρήση τεχνολογιών που θα παρέχουν βέλτιστο οικονομικό, τεχνικό και περιβαλλοντικό αποτέλεσμα για μια κυκλική οικονομία».

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΕΘΥΝΟΤΗΤΑ

Προτεραιότητα στον Καταναλωτή

Η Α. Χατζόπουλος Α.Ε. παράγει εύκαμπτα υλικά συσκευασίας που πληρούν τις υψηλότερες προδιαγραφές ασφαλείας. Εφαρμόζουμε αυστηρά τη διεθνή και εγχώρια νομοθεσία για την ασφάλεια τροφίμων και, ως μέλος της ένωσης FPE -Flexible Packaging Europe-, παραμένουμε πάντα σε ενημέρωση με την έρευνα της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων EFSA. Η εταιρεία διενεργεί τακτικούς ελέγχους μετανάστευσης ουσιών από τα υλικά συσκευασίας στα τρόφιμα και εκδίδει πιστοποιητικά για τη συσκευασία προϊόντων σε επαφή με τρόφιμα με την πληρέστερη δυνατή πληροφόρηση. Τα υλικά που παράγουμε εγγυώνται ασφάλεια στην συγκόλληση και μέγιστη προστασία του προϊόντος μέχρι να φτάσει στα χέρια του τελικού καταναλωτή.

Ήθος

Η υιοθέτηση ηθικών πρακτικών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του βασικού συστήματος αξιών της Χατζόπουλος Α.Ε. Η ακεραιότητα, η δικαιοσύνη και η αξιοπιστία ήταν οι οδηγοί μας από το ξεκίνημά μας και χάραξαν το μονοπάτι που βαδίζουμε. Αυτό κοινοποιείται μέσω του Κώδικα Δεοντολογίας της εταιρείας, ο οποίος στοχεύει στην ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση όλων των ενδιαφερόμενων μερών στα πλαίσια της υπεύθυνης και διαφανούς επιχειρηματικής δράσης που ακολουθούμε. Επιπλέον, η Α. Χατζόπουλος Α.Ε. είναι μέλος του Business Integrity Forum (BIF) που συντονίζει η «Διεθνής Διαφάνεια». Πρόκειται για μια ομάδα εταιριών που υποστηρίζουν ανοιχτά την αφοσίωσή τους στην ακεραιότητα και την καταπολέμηση της διαφθοράς, με στόχο να αποτελέσουν παράδειγμα επιχειρηματικού Ήθους.