Εδώ και αρκετούς μήνες, ο κλάδος μας βρίσκεται υπό πίεση, αντιμέτωπος με σοβαρές ελλείψεις, ιστορικά υψηλές τιμές και συνεχείς καθυστερήσεις παραδόσεων από τους παραγωγούς των πρώτων υλών σε παγκόσμια κλίμακα. Ένας συνδυασμός παραμέτρων αναφέρεται ότι οδήγησε σε αυτήν την κατάσταση που επηρεάζει τόσο τις πρώτες, όσο και τις βοηθητικές ύλες που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή εύκαμπτης συσκευασίας.

Η τάση που διαφαινόταν από τα τέλη του 2020 επιδεινώθηκε ταχύτατα, φτάνοντας σε ανησυχητικά επίπεδα τον Μάρτιο του 2021, όταν αναγγέλθηκαν ξαφνικά μαζικές δηλώσεις ανωτέρας βίας από την πλευρά των προμηθευτών.

Αυτές οι αλλεπάλληλες σημαντικές ελλείψεις είχαν σοβαρές αρνητικές συνέπειες, με τις τιμές των πρώτων υλών να εκτινάσσονται απότομα και τους χρόνους παράδοσης να επεκτείνονται σημαντικά.

Το παρακάτω Γράφημα απεικονίζει καλύτερα αυτή την κατάσταση, δείχνοντας την εξέλιξη των τιμών των ρητινών LDPE και PP από τον Νοέμβριο του 2020 ως τον Μάρτιο του 2021.

_ _ _ _

Κατά τη διάρκεια όλης αυτής της κρίσης, η εταιρεία μας παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις σε καθημερινή βάση, προκειμένου να εξασφαλίσει την απαιτούμενη αδιάλειπτη ροή υλικών. Χρησιμοποιώντας κάθε διαθέσιμο μέσο και πόρο, εστιάζουμε όλες μας τις προσπάθειες στη διασφάλιση της διαθεσιμότητας των απαραίτητων πρώτων και βοηθητικών υλών που απαιτούνται, για να μπορούμε να ανταποκριθούμε πάνω από όλα στις υποχρεώσεις μας προς τους συνεργάτες μας.

Καθώς αυτή η συνεχιζόμενη κατάσταση δε φαίνεται να σταθεροποιείται σύντομα, θα σας κρατάμε ενήμερους για οποιαδήποτε εξέλιξη, με στόχο να περιορίσουμε το αντίκτυπό της όσο περισσότερο γίνεται, προστατεύοντας την εφοδιαστική σας αλυσίδα.