Η εταιρεία Χατζόπουλος Α.Ε. έχει θέσει φιλόδοξους στόχους για τη μείωση χρήσης υλικών, τη μετατροπή τους σε ανακυκλώσιμα και την επαναχρησιμοποίηση όσο περισσότερων υλικών είναι εφικτό, διατηρώντας τα ενεργά μέσα στην οικονομία και προστατεύοντας το περιβάλλον. Ακολουθώντας μια βιώσιμη προσέγγιση και στη χρήση των παλετών, η εταιρεία έχει εντάξει επαναχρησιμοποιήσιμες παλέτες για την πλειοψηφία των εξαγωγών της.

Το 2020 χρησιμοποιήσαμε 17.800 παλέτες με αυτό το κυκλικό σύστημα, έπειτα απο συνεργασία μας με τις εταιρίες CHEP (ξύλινες παλέτες) και CONTRALOAD (πλαστικές παλέτες). Με αυτό τον τρόπο συμβάλλουμε στη μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και αποβλήτων, εξοικονομώντας σημαντικούς φυσικούς πόρους.

Η περιβαλλοντική συνεισφορά μας με την υιοθέτηση του συστήματος της CHEP το 2020 περιγράφεται παρακάτω: