Ένας Πρακτικός Οδηγός για τις πιστοποιήσεις που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να δηλώσετε την ανακυκλωσιμότητα της εύκαμπτης συσκευασίας σας!

Οι καταναλωτές σήμερα αναζητούν προϊόντα με τη μικρότερη δυνατή επίπτωση στο περιβάλλον, με την ανακυκλωσιμότητα να είναι το κύριο χαρακτηριστικό που αναζητούν από τη συσκευασία ενός προϊόντος. Μέχρι πρόσφατα, το τέλος της ζωής μιας συσκευασίας λάμβανε μικρής προσοχής. Αλλά η κυκλική οικονομία άλλαξε ριζικά αυτή τη λογική, αναδεικνύοντας την κρίσιμη σημασία του παράγοντα του πλήρους κύκλου ζωής μιας συσκευασίας όταν πρόκειται για την ανάπτυξη νέων συσκευασιών και προϊόντων.

Η αυξανόμενη συζήτηση γύρω από τη βιωσιμότητα έχει πλέον και τεράστιο αντίκτυπο στην επικοινωνία των εταιριών. Ιδιαίτερα, περιβαλλοντικά claim επάνω στη συσκευασία, όπως πιστοποιήσεις και σημάνσεις, που σχετίζονται με το σχεδιασμό και τη διάθεσή της στο τέλος της ζωής της αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη δυναμική στην συνολική εταιρική επικοινωνία.

Ελλείψει μιας πανευρωπαϊκής, συνεπούς προσέγγισης για την πιστοποίηση ανακύκλωσης εύκαμπτων συσκευασιών, οι υπεύθυνοι ανάπτυξης συσκευασιών στρέφονται σε ανεξάρτητα συστήματα πιστοποίησης που διαθέτουν το καθένα συγκεκριμένες απαιτήσεις σχεδιασμού συσκευασίας, διαδικασίες, πιστοποιητικά και σημάνσεις αντίστοιχα.

Ο Πρακτικός Οδηγός που δημοσιεύουμε αναφέρεται στα πιο γνωστά σχήματα πιστοποίησης ανακυκλωσιμότητας εύκαμπτης συσκευασίας, συγκεκριμένα στους φορείς Cyclos-HTP, Interseroh και RecyClass. Παρέχοντας σαφείς πληροφορίες, ο Οδηγός εξηγεί πώς μπορείτε να πιστοποιήσετε τη συσκευασία σας και να δηλώσετε σε αυτήν με διαφάνεια ένα σαφές περιβαλλοντικό μήνυμα / σήμα, που συνδέεται με τους ευσυνείδητους καταναλωτές και χτίζει εμπιστοσύνη.

 

_ _ _ _ _

Ζητήστε τον Οδηγό!

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα λάβετε τον Οδηγό μας σε PDF μέσω e-mail.