Η Α.Χατζόπουλος Α.Ε. πιστοποίησε ξανά την ανώτερη ποιότητά της στην εκτύπωση φλεξογραφίας.

 

Η εταιρεία συμμετέχει στο πρόγραμμα πιστοποίησης FlexoExpert της Flint Group από το 2020, σε μια προσπάθεια να συμβαδίζει με τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου και να παρέχει μέγιστη αξία στους πελάτες της. Στο πλαίσιο της διαδικασίας επανα-πιστοποίησης, οι διαδικασίες που εφαρμόζουμε στην παραγωγή κλισέ, οι επιδόσεις του εξοπλισμού μας και τα πρότυπα ποιότητας που ακολουθούμε επανεξετάστηκαν διεξοδικά. Μετά από τον έλεγχο αυτό, η Flint Group επικύρωσε πως πληρούμε σταθερά τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας εκτύπωσης.

 

Η εκτυπωτική αριστεία δεν βασίζεται στην τύχη. Είναι το αποτέλεσμα επαγγελματισμού, εμπειρίας και εκπαίδευσης για τη συνεχή βελτίωση, που αποτελεί και αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής μας φιλοσοφίας.