Στην Χατζόπουλος Α.Ε. η δέσμευση για εταιρική υπευθυνότητα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του συστήματος αξιών μας και αντανακλάται σε όλες τις καθημερινές μας δραστηριότητες. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να μοιραζόμαστε με τους συνεργάτες μας την πρόοδο που σημειώνουμε σε αυτή τη διαδρομή μέσω της ετήσιας Έκθεσης Εταιρικής Υπευθυνότητας.

Στην Έκθεση του 2020 αποτυπώνονται λεπτομερώς οι επιδόσεις μας κατά το προηγούμενο έτος ως προς τους πυλώνες εταιρικής υπευθυνότητας και οι τρόποι με τους οποίους υλοποιούμε το όραμά μας για επιτυχή βιώσιμη ανάπτυξη.

Διαβάστε εδώ την Έκθεση του 2020