Η Α. Χατζόπουλος Α.Ε. δεσμεύεται να εφαρμόζει τα υψηλότερα πρότυπα ως προς την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία, ούτως ώστε να διασφαλίζει στο μέγιστο βαθμό τους εργαζομένους και τους επισκέπτες στις εγκαταστάσεις της.

Σε αυτά τα πλαίσια, έχουμε αναπτύξει ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης Υ&Α που μας βοηθά να ελέγχουμε και να προλαμβάνουμε τυχόν κινδύνους και να βελτιώνουμε με προληπτικά μέτρα την ασφάλεια για όλους. Πρόσφατα, το Σύστημα που υιοθετούμε, πέρασε από έλεγχο και πιστοποιήθηκε με το διεθνές πρότυπο ISO 45001:2018. Η επίτευξη αυτής της πιστοποίησης δείχνει πάνω απ ‘όλα τη δέσμευση των ανθρώπων μας για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας όλων σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα, προάγοντας ουσιαστικά μια εταιρική κουλτούρα 400 Τεχνικών Ασφαλείας.

Κατεβάστε εδώ το πιστοποιητικό ISO 45001

_ _ _ _ _

Υγεία & Ασφάλεια | Έκθεση 2020

Η Υγεία και η Ασφάλεια στην εργασία είναι θεμελιώδες δικαίωμα όλων των εργαζομένων μας. Η διασφάλισή τους, κάθε μέρα, αποτελεί βασική προτεραιότητά μας. Κατά το τελευταίο έτος, αναλάβαμε σημαντικές πρωτοβουλίες και δράσεις σχετικές με το Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας για τη βελτίωση των διαδικασιών που ακολουθούμε, συμπεριλαμβανομένων της αναθεώρησης της Αξιολόγησης Επαγγελματικού Κινδύνου, ασκήσεων ασφαλείας, συχνών επιθεωρήσεων και συναντήσεων. Παράλληλα, από την αρχή της πανδημίας, εφαρμόζουμε ένα Σχέδιο Αντιμετώπισης του COVID-19 που θέτει αυστηρά μέτρα, σύμφωνα με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, για την προστασία της υγείας των ανθρώπων μας, καθώς παράλληλα συνεχίζουμε με ασφάλεια την επιχειρηματική μας δραστηριότητα. Η Έκθεση Υγείας & Ασφάλειας 2020 που δημοσιεύουμε παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες για το Σύστημα Διαχείρισης που ακολουθούμε, τα καταγεγραμμένα συμβάντα του 2020, το σχετικό εκπαιδευτικό πλάνο που εφαρμόσαμε, τις ενέργειες αλλά και τα μέτρα που λάβαμε για να ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο εξάπλωσης του COVID-19.

Κατεβάστε εδώ την Έκθεση Υγείας & Ασφάλειας 2020

_ _ _ _ _