Οι άνθρωποί μας κάνουν δωρεά στο 2ο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Ανατολικής Θεσσαλονίκης.

 

Ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα για υποστήριξη από το 2ο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Ανατολικής Θεσσαλονίκης, οι εργαζόμενοι της εταιρίας μας, με τη γενναιόδωρη προσφορά τους, παρείχαν απαραίτητα είδη και εξοπλισμό για την κάλυψη άμεσων αναγκών που αφορούν το ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα των 70 μαθητών του σχολείου.

Η στήριξη της τοπικής κοινωνίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των βασικών αξιών της εταιρείας μας και πρωταρχικό στόχο της ESG (Περιβαλλοντικής, Κοινωνικής, Διακυβέρνησης) στρατηγικής μας. Δεσμευόμαστε να στεκόμαστε δίπλα στις πιο ευάλωτες ομάδες της Κοινωνίας μας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ευημερία και την ανάπτυξη της νέας γενιάς.