ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Εστιάζουμε στην έρευνα για την ανάπτυξη της επόμενης γενιάς εύκαμπτης συσκευασίας

Επενδύουμε στη Γνώση

και την Καινοτομία

Στην Α. Χατζόπουλος Α.Ε. η καινοτομία αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης και επιτυχίας. Επενδύοντας σταθερά στην Έρευνα και την Ανάπτυξη νέων προϊόντων, σχεδιάζουμε και παρέχουμε προηγμένες λύσεις εύκαμπτης συσκευασίας σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις και τις τάσεις της αγοράς.

Ασφάλεια Τροφίμων

Βελτιστοποίηση συσκευασίας

Λειτουργικότητα συσκευασίας

Νέες Εφαρμογές Μάρκετινγκ

Πράσινη Συσκευασία

Σχεδιασμός για Ανακύκλωση

ΤΟΜΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Το R&D της εταιρίας μας αναλαμβάνει projects που αφορούν τη βελτιστοποίηση συστημάτων συσκευασίας ή και την ανάπτυξη νέων εξειδικευμένων λύσεων για κάθε ανάγκη. Χάρη στη μακρόχρονη εμπειρία και τη τεχνογνωσία μας σε ό,τι αφορά την επεξεργασία πολυμερών, προτείνουμε βελτιωμένες, ελαφρύτερες εναλλακτικές λύσεις συσκευασίας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι τα προϊόντα μας πληρούν αυστηρά πρότυπα ασφάλειας τροφίμων.

Καινοτομούμε συνεχώς, με στόχο να μπορούμε να προσφέρουμε λύσεις, που θα μπορούν να λειτουργούν ως εργαλεία marketing και να ξεχωρίζουν στο ράφι αποτελεσματικά. Τα υλικά μας είναι παράλληλα λειτουργικά για να μπορούν να προσφέρουν μια βελτιωμένη εμπειρία χρήσης από τον καταναλωτή.

Η ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων συσκευασίας ωθεί την έρευνά μας για καινοτομία καθημερινά. Παρέχουμε υλικά με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, καθώς και ανακυκλώσιμα & bio-based υλικά, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία για τα Πλαστικά για Κυκλική Οικονομία και τις οδηγίες των οργανισμών CEFLEX και OPRL.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ανάπτυξη λύσεων συσκευασίας

Η ομάδα του Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης, αποτελούμενη από μηχανικούς πολυμερών και ειδικούς στη συσκευασία με πολυετή εμπειρία, μπορεί να αναλάβει ολοκληρωμένα έργα ανάπτυξης νέων ιδεών και λύσεων εύκαμπτης συσκευασίας μαζί σας. Επιπλέον, η ομάδα μας παρέχει άμεση και αποτελεσματική τεχνική υποστήριξη στις εγκαταστάσεις σας.

Διεθνείς διακρίσεις

Οι συνεχείς προσπάθειές μας για ανάπτυξη νέων λύσεων στη συσκευασία αναγνωρίζονται σε διεθνείς διαγωνισμούς του κλάδου. Σταθερά τα τελευταία χρόνια, η Α. Χατζόπουλος Α.Ε. λαμβάνει τη παγκόσμια διάκριση Worldstar για τις καινοτόμες ιδέες συσκευασίας που αναπτύσσει.

ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΑ PROJECT

Ερευνητικά προγράμματα

____________

Η Α. Χατζόπουλος Α.Ε. συμμετέχει ενεργά σε ερευνητικά προγράμματα, όπως τα “ΒΙΟΣΤΡΟΦΗ Viostrofi – Exploitation of food industry by-products for the production of biogenic biodegradable, active food packaging” και “Ef Zin-Active Flexible Packaging with Antimicrobial Properties for Shelf-life Extension of Selected Greek Cheeses”. Στο παρελθόν η εταιρεία μας έχει συμβάλει σημαντικά στο project BioActiveLayer (χρηματοδοτούμενο από το EU FP7) www.bioactivelayer.eu.

Στόχος του έργου ΒΙΟΣΤΡΟΦΗ είναι η επίδειξη σε βιομηχανική κλίμακα της δυνατότητας αξιοποίησης παραπροϊόντων των βιομηχανιών τροφίμων, τα οποία μπορούν με κατάλληλη ζύμωση να μετατραπούν σε πρώτη ύλη για την παραγωγή βιοϋλικών και στην συγκεκριμένη περίπτωση βιο-πολυμερών, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην βιομηχανία για την συσκευασία τροφίμων. Το έργο γίνεται με την υποστήριξη της δράσης εθνικής εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑνΕΚ), με συντονιστή το Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών του ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΓΠΑ), και σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου και με το Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου και Υγιεινής Τροφίμων και Ποτών επίσης του ΓΠΑ και με την Eurofilm Μάντζαρης Α.Ε.