Σε μια προσπάθεια να συμβάλει στη βελτίωση της αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών, η Α. Χάτζοπουλος Α.Ε προχώρησε σε συνεργασία με τον οργανισμό KIDS SAVE LIVES για την καταχώρηση των συσκευών απινίδωσης που υπάρχουν στις εγκαταστάσεις της στον Εθνικό Χάρτη Απινιδωτών.

Χάρη στην ειδική εφαρμογή που έχει αναπτύξει αυτή η εθελοντική ομάδα, όποιος χρειάζεται συσκευή μπορεί να αναζητήσει στο κινητό ή τον υπολογιστή του τον πλησιέστερο απινιδωτή και να παράσχει έγκαιρα και αποτελεσματικά τη βασική υποστήριξη ζωής. Με τη χρήση της νέας αυτής τεχνολογίας, αντιμετωπίζεται σε μεγάλο βαθμό το αρχικό πρόβλημα του χρόνου στην αντιμετώπιση συμβάντων.

Ο οργανισμός KIDS SAVE LIVES έχει ως στόχο την αύξηση του ποσοστού επιβίωσης θυμάτων εξω-νοσοκομειακής καρδιακής ανακοπής στην Ελλάδα, συνδυάζοντας τον εθελοντισμό με την τεχνολογία και την εκπαίδευση σε σχολεία και τοπικές κοινότητες. Το εθνικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υλοποιεί με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας έχει εκπαιδεύσει περισσότερους από 70,000 μαθητές/-τριες και εκπαιδευτικούς σε περισσότερα από 700 σχολεία της Χώρας, με την εθελοντική συμμετοχή εκατοντάδων πιστοποιημένων εκπαιδευτών.

Είμαστε υπερήφανοι που συνεισφέρουμε στο πρόγραμμα του οργανισμού. Δίνουμε την ευκαιρία σε όλους να σώσουν μια ζωή!