Σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενέργεια, την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον, η Α. Χατζόπουλος Α.Ε. έχει θέσει ως στόχο τη μείωση των GHG εκπομπών της για τα πεδία εφαρμογής 1&2 κατά 30% έως το 2030. Ο υπολογισμός των εκπομπών της εταιρείας όπως και τα αντίστοιχα πεδία υπολογίστηκαν κατά το διεθνές πρότυπο ISO 14064 και το GHG Protocol για πρώτη φορά το 2019 και με αυτή τη βάση παρακολουθούμε διαχρονικά την πρόοδό μας ως προς τους περιβαλλοντικούς μας στόχους.
Σε αυτά τα πλαίσια, βρισκόμαστε σε μια πορεία συνεχούς βελτίωσης και της ενεργειακής μας απόδοσης, έχοντας επενδύσει σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι στέγες και των δύο εργοστασίων μας είναι πλέον πλήρως καλυμμένες με ηλιακά πάνελ, που παράγουν καθαρή, πράσινη ενέργεια συνολικής ισχύος 1,5 MW. Αυτή η πρόσφατη επένδυση, η οποία προσεγγίζει το 1εκ. €, αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στη μείωση της εξάρτησής μας από τα ορυκτά καύσιμα και του συνολικού μας περιβαλλοντικού αποτυπώματος σύμφωνα με τη δέσμευσή μας για Εταιρική Υπευθυνότητα.

 

Η εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών έχει ολοκληρωθεί και η πλήρης ενσωμάτωσή τους στο ενεργειακό μας κύκλωμα έχει προγραμματιστεί για τον Ιούλιο του 2022.