Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Α. Χατζόπουλος Α.Ε. λαμβάνει την πολύτιμη πιστοποίηση Great Place to Work® για το εργασιακό της περιβάλλον.

Σύμφωνα με συτή τη διεθνώς αναγνωρισμένη μεθοδολογία, η διαδικασία της πιστοποίησης βασίζεται αποκλειστικά στην άμεση κσι εμπιστευτική ανατροφοδότηση που παρέχουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας ως προς συγκεκριμένα κριτήρια. Η συνολική εμπειρία των εργαζομένων μετράται μέσω του δείκτη Εμπιστοσύνης, εργαλείο που αξιολογεί πέντε βασικές πτυχές εργασιακού περιβάλλοντος: Αξιοπιστία, Σεβασμός, Υπερηφάνεια, Συντροφικότητα, Δικαιοσύνη. Όλες αυτές οι διαστάσεις παρέχουν πολύτιμη γνώση και την κατεύθυνση, για να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες όλων των εργαζομένων μας, με απώτερο στόχο να βελτιώσουμε περαιτέρω τη συνολική ικανοποίησή τους από την Α. Χατζόπουλος Α.Ε. ως εργοδότη.

Αυτό το πιστοποιητικό αποτελεί αναγνώριση των προσπάθειών και της ισχυρής δέσμευσης της εταιρείας προς τους υπαλλήλους της, να δημιουργεί ένα θετικό περιβάλλον εργασίας που προωθεί μια κουλτούρα ασφάλειας, σεβασμού, αναγνώρισης, υποστήριξης και συνεργασίας.

Αυτό το επίτευγμα οφείλεται στους αφοσιωμένους και ταλαντούχους ανθρώπους μας, που εκφράζουν ανοιχτά για άλλη μια φορά την εμπιστοσύνη και την υπερηφάνεια τους για το περιβάλλον εργασίας τους. Το αποτέλεσμα αυτό μας ωθεί να συνεχίζουμε να προσπαθούμε για τη βελτίωση της ικανοποίησης των ανθρώπων μας καθημερινά!

Χριστίνα Λεονταρίδου
HR Manager