Η πλατφόρμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης “EcoVadis” κατέταξε την Α.Χατζόπουλος Α.Ε. για ακόμη μια φορά στην κατηγορία “GOLD” για τα υψηλά πρότυπα εταιρικής υπευθυνότητας που εφαρμόζει.

 

Από την ίδρυσή της ως σήμερα, ο EcoVadis έχει γίνει ένας από τους πιο αξιόπιστους διεθνείς οργανισμούς αξιολόγησης εταιριών σε θέματα βιωσιμότητας, καλύπτοντας 200+ κλάδους σε 160+ χώρες. Η αξιολόγησή του λαμβάνει υπόψη τις σχετικές πολιτικές και δράσεις των εταιρειών, καθώς και τις δημοσιευμένες αναφορές τους ως προς 21 κριτήρια, που ομαδοποιούνται σε 4 θεματικές ενότητες: περιβάλλον, εργασία και ανθρώπινα δικαιώματα, επιχειρηματική ηθική και εφοδιαστική αλυσίδα.

Η μεθοδολογία που ακολουθεί ο “EcoVadis” βασίζεται σε κορυφαία διεθνή standards (GRI, UN Global Compact, ISO 26000) και παρακολουθείται από μια διεθνή επιστημονική επιτροπή, παρέχοντας διαφανείς και αξιόπιστες αξιολογήσεις, σύμφωνα με τον κλάδο, το μέγεθος και τη γεωγραφική θέση κάθε εταιρείας.

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2022
 

Είμαστε υπερήφανοι που η βαθμολογία που λάβαμε φέτος κατατάσσει την Α. Χατζόπουλος Α.Ε. στο κορυφαίο 5% όλων των εταιρειών που αξιολογήθηκαν στον κλάδο μας. Πρόκειται για μία πολύτιμη διεθνή αναγνώριση και επιβράβευση της δέσμευσής μας για βιώσιμη και υπεύθυνη ανάπτυξη, που μας δίνει ώθηση να συνεχίσουμε στην ίδια πορεία, στα πλαίσια του προγράμματός μας εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.