Ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του 1ου Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου – ΕΝΕΕΓΥΛ Ανατολικής Θεσσαλονίκης για υποστήριξη, προχωρήσαμε σε δωρεά προμηθειών και εξοπλισμού που θα καλύψουν τις τρέχουσες ανάγκες του. Χάρη στο ποσό που συγκεντρώθηκε με τη συνεισφορά των εργαζομένων μας, υποστηρίζουμε ενεργά το ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ακολουθείται στο σχολείο για τους 130 μαθητές του!

Η συνεισφορά στην τοπική κοινότητα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των βασικών αξιών της εταιρείας μας και κύρια προτεραιότητα του προγράμματος ESG που ακολουθούμε. Στεκόμαστε δίπλα στις πιο ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας, δίνοντας προτεραιότητα στην ευημερία και την ανάπτυξη των νέων.