Ο Οργανισμός Cotrep – Κέντρο πόρων και εμπειρογνωμοσύνης για την ανακυκλωσιμότητα οικιακών πλαστικών συσκευασιών στη Γαλλία – παρουσίασε πρόσφατα τα αποτελέσματα των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν το 2022 και τις συστάσεις που θα ακολουθήσουν το 2023.

 

Επί του παρόντος, συντάσσονται τέσσερα πρωτόκολλα τόσο για τη rigid όσο και για την εύκαμπτη συσκευασία. Μια νέα σύσταση έρχεται να συμπληρώσει αυτή του 2021 που σχετίζεται με επιμεταλλωμένα φιλμ πολυαιθυλενίου. Μετά από εκτενείς δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν για τη μελέτη της επίδρασης της επιμετάλλωσης στο κανάλι ανακύκλωσης πολυαιθυλενίου, o Cotrep πλέον ταξινομεί αυτές τις δομές ως συμβατές με την ανακύκλωση, υπό την προϋπόθεση ότι η επιμετάλλωση δε θα είναι ορατή ώστε να μην διαταράσσεται η διαδικασία της διαλογή.

Μια άλλη ενημέρωση αναφέρεται στο γεγονός ότι τα κέντρα διαλογής θα αρχίσουν να δέχονται και δομές με PP. Στόχος είναι να δημιουργηθεί πρώτα ένα σύστημα αξιολόγησης για τις δομές μόνο από πολυπροπυλένιο και μετέπειτα να αξιολογηθεί η πιθανή ανακυκλωσιμότητά τους μέσω των διαθέσιμων υποδομών.

Το 2023, προγραμματίζονται αρκετές επιπλέον έρευνες από την επιτροπή του Cotrep σχετικά με τα barrier PET, την επιλογή μεταξύ χαρτιού, PE και PP για τις ετικέτες, την επίπτωση που έχουν οι ετικέτες και τα καπάκια στα μπουκάλια, καθώς και οι κόλλες σε σκαφάκια PE / PP.

 

_ _ _

Η Α.Χατζόπουλος Α.Ε. παρακολουθεί στενά αυτές τις εξελίξεις στη χώρα, μεταφέροντας στους συνεργάτες της όλες τις ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα.